Novo radno vrijeme reciklažnog dvorišta

Od ponedjeljka do petka je dvorište otvoreno od 9 – 16 sati

SENJ Radno vrijeme reciklažnog dvorišta Senj od 14. travnja 2020. godine je od ponedjeljka do petka od 9 do 16 sati, subotom od 8 do 13 sati. Nedjeljom je zatvoreno.

Vrste otpada koje se primaju u reciklažno dvorište su: problematični otpad, otpadni papir, otpadni metal, otpadno staklo, otpadna plastika, otpadni tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestivo ulje i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori, električna i elektronička oprema, građevni otpad iz kućanstva.

“Otpad mogu dovoziti isključivo fizičke osobe, a na reciklažnom dvorištu ne primamo građevinski materijal, azbest i slične materijale”, pojasnila je direktorica Gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović.