NZJZ PGŽ obilježava Svjetski dan zdravlja: Izgradnja pravednijeg, zdravijeg svijeta

Svake se godine 7. travnja pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije obilježava Svjetski dan zdravlja 

Svake se godine 7. travnja pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije obilježava Svjetski dan zdravlja, s ciljem stvaranja svjesnosti o prioritetnim zdravstvenim izazovima i podizanjem svjesnosti javnosti o važnosti zdravlja. Ovogodišnji Svjetski dan zdravlja obilježava se pod sloganom “Izgradnja pravednijeg, zdravijeg svijeta”, naglašavajući postojanje socijalne i zdravstvene neravnopravnosti u svijetu s posebnim naglaskom na raspodjelu zdravstvenih resursa.

Sukladno aktualnom ovogodišnjem globalnom sloganu Svjetskog dana zdravlja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije želi javnost upozoriti da u svijetu i danas postoje oni koji nemaju jednake uvjete za školovanjem i drugim oblicima obrazovanja, zaposlenjem, zdravstveno ispravnom hranom i vodom za piće. I u današnje vrijeme u nekim područjima svijeta postoji jasno izražena spolna diskriminacija, nejednaki uvjeti korištenja i dostupnosti zdravstvene i socijalne zaštite. Činjenica je da neki ljudi mogu živjeti zdravije i imati bolji pristup zdravstvenim uslugama od drugih, zahvaljujući nizu socio-ekonomskih faktora, odnosno uvjetima u kojima se rađaju, odrastaju i rade.

Svjetska zdravstvena organizacija ističe da je bolje zdravlje, zdravije i sigurnije društvo moguće osigurati promicanjem zdravih stilova života i smanjivanjem čimbenika rizika po ljudsko zdravlje, a u tom pravcu NZZJZ PGŽ već godinama ulaže sustavne napore s ciljem unapređenja javnog zdravlja opće populacije, neovisno o socio-ekonomskom statusu pojedinca. Nepobitno postojanje nejednakosti u zdravlju vrlo je važno identificirati i pratiti, ali i poduzimati preventivne i korektivne mjere s ciljem pravednijeg pristupa zdravstvenim uslugama. Upravo je aktualna pandemija COVID-19 stavila u fokus postojeće nejednakosti u zdravlju i pristupu zdravstvenim uslugama i to na globalnoj, nacionalnoj i lokalnoj razini.

Upravo problem distribucije cjepiva na globalnoj razini pokazuje kako je još uvijek potrebno ulagati puno truda u pravednu raspodjelu zdravstvenih resursa. Procjenjuje se da će za proizvodnju globalno dostatne količine cjepiva protiv virusa SARS-CoV-2 proći između tri i četiri godine, što dodatno pojačava javnozdravstveni problem globalne pandemije te produljuje njezino trajanje. Pored nepridržavanja epidemioloških mjera, poput socijalnog distanciranja, društvena nejednakost mikro razine se ogleda i u nejednakoj raspodjeli zdravstvenih resursa na globalnoj razini, odnosno distribuciji cjepiva. Sve to zasigurno ima znatan utjecaj i na zaustavljanje širenja pandemije COVID-19.

NZZJZ PGŽ je do sada sustavno ulagao i ulagat će napore u razvijanje javnozdravstvenih programa dostupnim svim građanima, neovisno o spolu, dobi, rasi i vjeri te u kontinuiranu edukaciju građana o zdravom načinu života, a s edukativnom funkcijom nastavit će i u pandemijskim uvjetima, s ciljem zaustavljanja širenja iste i očuvanja zdravlja građana.

error: Content is protected !!