Od Bakra do Klenovice označeno 12 atrakcija pomorske baštine

Postavljanje markacije dio je projekta Arca Adriatica

U sklopu projekta Arca Adriatica obilježene su atrakcije materijalne i nematerijalne pomorske baštine. Obilježavanjem se želi uključiti atrakcije u kulturno-turističke itinerere. U Hrvatskoj će se obilježiti 64 atrakcije. Na Kvarneru 48, u Rovinju šest te u Tkonu deset. Od Bakra do Klenovice postavljeno je 12 interpretacijskih ploča i oznaka.

U Bakru tri, na lokacijama odnosno na temu: Školski brod Vila Velebita Dva, Bakarski zaljev i bakarski baškot te Mareografska postaja u Bakru. U Jadranovu dvije: Tunera Perčin i uvala Lokvišće. U Selcu također dvije: na tuneri i u uvali Slana – luka kraljevske ratne mornarice od 1930. do 1941. godine. U Crikvenici su označene prva trajektna linija na Jadranu, Vela i Mala palada, a interpretacijska ploča “priča” o obitelji Skomerža. Označen je i dramaljski toš (mlin za preradu maslina) plus ribarske kućice. U Klenovici je interpretacijska ploča postavljena u lučici.

Glavni cilj projekta Arca Adriatica je razvoj zajedničkog turističkog proizvoda baziranog na načelima društvene i ekološke održivosti koji ujedno valorizira, čuva, štiti i promiče bogatu pomorsku baštinu pograničnog područja. Projekt sufinancira EU u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska, a vodeći partner je Primorsko-goranska županija. Osnovni grafički predložak za markaciju atrakcija daje Turistička zajednica Kvarnera.

error: Content is protected !!