Bakar više ne može čekati, sam financira gradnju kanalizacije

Samo jedna točka vezana uz kanalizaciju izazvala je interes na sjednici bakarskog gradskog vijeća

BAKAR Nastavak 28. sjednice bakarskog gradskog vijeća imao je samo jednu točku. Davanje koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju i korištenje infrastrukturnih građevina vodno-gospodarskog sustrava u Bakru. Jedna formalna točka koju treba izglasati kako bi se napravio još jedan korak ka izgradnji kanalizacije u samom Bakru. Pojednostavljeno, Grad Bakar dao je koncesiju Vodovodu i kanalizaciji na prostoru bivše koksare kako bi se mogli početi graditi infrastrukturni objekti odnosno kanalizacija.

No, točka je izazvala 20-minutnu diskusiju. Gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić je objasnio vijećnicima da slijedi ishodovanje građevinske dozvole te radovi na izgradnji dugočekanog projekta, kanalizacije za sam Bakar. Prva faza radova treba startati u drugom dijelu ove godine. Gradonačelnik Klarić je podsjetio da Bakar 15 godina čeka da ViK bilo što napravi po pitanju kanalizacije, no da pomaka nema. Nema nikakve dokumentacije o projektu Aglomeraciji Bakar – Kostrena i tko zna kad će projekt krenuti. Bakar više ne može čekati i zato smo odlučili da ćemo sami financirati gradnju. Uz 1,5 milijuna kuna koje će stići od Hrvatskih voda za dokumentaciju.

Bakar će u ovoj fazi financirati kanalizaciju, a kad dođe vrijeme za projekt Aglomeracija vjerujem da ćemo imati znanja da refundiramo uloženo iz EU sredstava koja će stići za Aglomeraciju Bakar – Kostrena, rekao je Klarić podsjetivši da je Grad Bakar unio 60 milijuna kuna u ViK. Svaki metar kanalizacije gradi se isključivo sredstvima Grada Bakra, naglasio je Klarić.

Mi smo obećali građanima da ćemo izgraditi kanalizaciju, a jedini model da izgradimo kanalizaciju u Bakru je da se mi pojavimo kao financijeri, rekao je Klarić dodavši: Čekamo četiri mandata ViK. Ne možemo više čekati

Ukupan projekt kanalizacije u Bakru vrijedan je 60 milijuna kuna, a za ovu i sljedeću godinu u bakarskom proračunu rezervirano je 35 milijuna kuna. Svoj dio dat će i Primorsko-goranska županija.

error: Content is protected !!