Otvorene prijave za upis u senjski vrtić

U vrtić Travica djecu se može prijaviti do 14. svibnja

SENJ Prijave za upis djece u dječji vrtić Travica započele su danas, a traju do 14. svibnja u vremenu od 9 do 13 sati. U pedagoškoj 2021./22. upisuju se djeca koja su navršila godinu dana života do 31. kolovoza tekuće godine. Provodit će se cjelodnevni (10-satni), poludnevni (6-satni) i kraći program predškole (proljetni period u Senju).

Dosadašnjim korisnicima prilikom upisa bit će potreban Zahtjev za nastavak korištenja usluga koji se može pronaći na web stranici vrtića. Za novoprijavljene, prijave za upis, kao i informacije o potrebnoj dokumentaciji, također su dostupne na vrtićkoj web stranici.

Prijave za upis moguće je obaviti i putem maila: vrtictravica@gmail.com te pošte: na adresu: Dječji vrtić Travica. M. C. Nehajeva 1, Senj. Rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploći i na web stranici dječjeg vrtića: vrtic-travica.hr tijekom lipnja. Sve dodatne informacije roditelji mogu dobiti na telefon 053/881-313 ili 099/49-68-299.

error: Content is protected !!