Postavljeno 15 javnih slavina s pitkom vodom

Na crikveničkom području sedam je slavina, a na području Novog Vinodolskog i Vinodolske općine po četiri

NOVI VINODOLSKI S ciljem promoviranja kvalitete vode za piće sa izvorišta Žrnovnica, na području gradova Novog Vinodolskog i Crikvenice te Vinodolske općine, komunalno društvo VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol postavilo je 15 javnih slavina. U planu je povećanje broja lokacija na kojima će lokalnom stanovništvu i turistima biti dostupna pitka voda na javnim mjestima, najavljuju u VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol naglašavajući da zdravstveno ispravna voda za piće svjedoči o očuvanosti okoliša na crikveničko-vinodolskom području.

Na području Grada Novog Vinodolskog postavljene su četiri javne slavine: na Korzu hrvatskih branitelja i na Obali Petra Krešimira IV u Novom Vinodolskom, na rivi u Povilama te na obali u Smokvici.

Sedam javnih slavina raspoređeno je na području Grada Crikvenice. Dvije u Crikvenici: na Strossmayerovom šetalištu kod hotela Miramare i u parku na Petaku u Crikvenici. Također dvije u Dramlju: u parku na Gajevom šetalištu i na okretištu Kačjak. I Jadranovo je dobilo dvije slavine: jednu na plaži, a drugu u Perhatima. U Selcu je slavina postavljena na plaži Polača, na Šetalištu Ivana Jeličića.

Na područje Vinodolske općine četiri su slavine. Jedna kod crkve u Bribiru, druga u centru Grižana, treća u parku kod tribaljske škole te četvrta kod gradine u Driveniku.

error: Content is protected !!