Predavanje o šećernoj bolesti u Križišću

Zainteresirani će moći provjeriti razinu šećera

KRIŽIŠĆE Mjesni odbor Križišće u suradnji sa Patronažnom zdravstvenom skrbi Doma zdravlja Kraljevica organizira predavanje “Prevencija i rano otkrivanje šećerne bolesti”. Predavanje će se održati u četvrtak u 17 sati u Domu kulture Križišće. Predavač je Milica Žuljević. Zainteresirani će moći provjeriti razinu šećera.