Predložite kandidate za počasnog građanina Senja i za nagradu za životno djelo

Gradsko vijeće prima prijedloge do 28. veljače, a priznanja će se uručiti za dan Grada odnosno blagdan Sv. Jurja 23. travnja

Senj – Odbor za javna priznanja Grada Senja poziva na dostavu prijedloga za dodjelu javnog priznanja Grada Senja za 2019. godinu kojeg mogu dati gradonačelnik, najmanje trećina vijećnika gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća (osim Odbora za javna priznanja Grada Senja), ovlaštena tijela pravnih osoba, političkih stranaka i udruga građana, vjerske zajednice i mjesni odbori s područja Grada Senja.

Prijedlog, koji treba biti pismeno obrazložen vjerodostojnim i relevantnim podacima, treba dostaviti Odboru za javna priznanja Grada Senja. Javna priznanja Grada Senja su: Imenovanje počasnim građaninom Grada Senja, Nagrada Grada Senja za životno djelo, Nagrada Grada Senja i Zahvalnica Grada Senja. Javna priznanja Grada Senja uručuju se pravnim osobama i građanima, u pravilu, na Dan Grada Senja, 23. travnja, Blagdan Sv. Jurja.

Prijedloge je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom “Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Senja – ne otvarati”, najkasnije do 28. veljače 2020. godine na adresu: Gradsko vijeće Grada Senja, Odbor za javna priznanja Grada Senja (Obala dr. Franje Tuđmana 2, 53270 Senj).

error: Content is protected !!