Prijave za besplatnu prehranu u senjskoj osnovnoj školi

Roditelji mogu podnijeti prijavu za sljedeću školsku godinu do petka

SENJ Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Senj poziva zainteresirane roditelje za besplatnu prehranu za novu školsku 2019/20. godinu. Kriteriji za ostvarenje prava istovjetni su prošlogodišnjem natječaju, što znači da besplatnu prehranu mogu dobiti svi koji imaju pravo na dječji doplatak. Moguće je osigurati i besplatnu prehranu za deset posto učenika na temelju dodatnog kriterija kao što je djeca jednoroditeljskih obitelji, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca koja se nalaze na skrbi izvan vlastite obitelji, udomiteljskoj obitelji, djeca s poteškoćama u ponašanju, djeca korisnika zajamčene minimalne naknade ili druge naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, doplatak za pomoć i njegu osoba, invalidnina i sl., djeca s teškoćama u razvoju/težim zdravstvenim teškoćama, djeca iz obitelji u kojoj jedan ili oba roditelja, članovi obitelji, teže bolesna/osobe s invaliditetom. Projekt se financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014/20.
Natječaj je otvoren do petka 14. lipnja. Sve informacije o potrebnim dokumentima i obrazac zahtjeva nalaze se na stranici škole ili ih se može osobno podignuti u tajništvu škole.

error: Content is protected !!