Prijavite svoj proizvod u sustav Lika Quality

Na online predavanju upoznat će se zainteresirane sa znakom kvalitete Lika Quality

SENJ Raspisivanje Javnog poziva za pravo korištenja znaka Lika Quality najavljuje Lika Destination. Uoči raspisivanja novog Javnog poziva za certifikaciju lokalnih proizvoda u sklopu sustava Lika Quality, iz Klastera Lika Destination najavljuju predavanje na kojem će upoznati potencijalne korisnike o uvjetima koji su potrebni da bi njihov proizvod bio dio brenda. Termin online predavanja bit će uskoro objavljen, a do tada se upiti o potrebnoj dokumentaciji mogu slati na info@lika-destination.hr.

Da bi proizvod nosio Lika Quality oznaku potrebno je zadovoljiti kriterije koji su formirani za svaku kategoriju proizvoda: lokalno podrijetlo s područja destinacije Lika: Brinje, Donji Lapac, Gospić, Gračac, Karlobag, Lovinac, Otočac, Perušić, Plaški, Plitvička Jezera, Rakovica, Saborsko, Senj, Udbina i Vrhovine. Svaki proizvođač mora biti registriran sukladno svim zakonskim propisima, a proizvodi moraju biti karakteristični za podneblje destinacije Lika.
– Ove godine odlučili smo unaprijed najaviti održavanje predavanja i raspisivanje Javnog poziva. Na predavanju ćemo predstaviti sve kriterije koje određena kategorija proizvoda mora zadovoljiti kako bi se zainteresirani proizvođači mogli na vrijeme pripremiti i kako bismo izbjegli odbijanje prijavljenih proizvoda zbog nepotpune dokumentacije, ističe Petra Kovačević, voditeljica klastera.

Lika Quality jedinstven je sustav kvalitete hrane, pića i suvenira proizvedenih na području destinacije Lika koji je sve prepoznatljiviji na regionalnom i nacionalnom tržištu. Zahvaljujući Lika Quality sustavu, destinacija Lika pozicionirana je među 15 održivih zelenih destinacija svijeta na turističkom sajmu u Berlinu. Sustav je pokrenut 2017. godine u sklopu projekta Integralnog gospodarskog razvoja 2020 (INTEGRA LIKA 2020) kako bi se kvalitetni lički proizvodi istaknuli i zaštitili, a destinacija Lika brendirala kao gastro destinacija. Tada je i prvih 15 proizvođača dobilo certifikat za svoje proizvode. Danas je 57 proizvođača uključeno u sustav, što je dokaz kako se stanovništvo sve više okreće lokalnoj proizvodnji i shvaća kako je kvaliteta proizvoda ključna za svaku turističku ponudu. Sustav se provodi u suradnji LAG-a Lika, Klastera Lika Destination i Poljoprivredne Zadruge Lika Coop.

error: Content is protected !!