Projekt suradnje LAG-ova BusyBee Workshop: LAG Vinodol u Lici

Pet hrvatskih LAG-ova sudjeluje u projektu koji će završiti u rujnu u Vinodolu

Lokalna akcijska grupa Vinodol provodi međuteritorijalni partnerski projekt naziva BusyBee Workshop koji okuplja pet hrvatskih LAG-ova (Bilogora – Papuk, Papuk, Virovitički prsten, Vinodol i Lika). Projekt govori o vrijednostima ruralnog područja te promovira lokalne poljoprivredne proizvode u sklopu gastro ponude, ljepotu i očuvanost područja te tradiciju kao elemente turističkog potencijala područja. Cilj projekta je postići da ruralna područja postanu konkurentna i da na najbolji način iskoriste svoje prednosti. Ukupna vrijednost projekta iznosi 841 tisuću kuna, a projekt se financira iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., Podmjere 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a, unutar Mjere 19. Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative Leader.

U sklopu projekta održano je trodnevno studijsko putovanje na čijim su događanjima sudjelovali članovi svih LAG-ova partnera. Na događanjima su sudjelovali sudionici iz različitih sektora (poljoprivrednici, JLS, institucije, razvojne agencije, udruge i ostali gospodarstvenici vezani uz poljoprivrednu proizvodnju).

Događanje je započelo u kulturno informativnom centru Gospić gdje su prvog dana održane stručne prezentacije: Prezentacija Lika Quality sustava, Prezentacija izrade studije razvoja marketinškog koncepta pozicioniranja lokalnih proizvoda i Prezentacija dosadašnjeg iskustva LAG-a Lika u promociji proizvoda iz Lika Quality sustava. Prvi put predstavljena je javnosti studija razvoja marketinškog koncepta pozicioniranja lokalnih proizvoda koja će biti svojevrstan vodič lokalnim proizvođačima kako marketinški oblikovati i plasirati svoj proizvod, a koja je izrađena kroz projekt suradnje. Studija je dostupna i na web stranicama LAG-a Vinodol http://lag-vinodol.hr/wp/?page_id=2437
Istog dana na trgu Nikole Tesle u Gospiću održana je Lička seljačka tržnica uz nastup Folklorne skupine Degenija Gospić kao poveznica lokalne tradicije i kulture. U popodnevnom dijelu organiziran je posjet primjerima dobre prakse područja LAG-a Lika gdje se prezentirano u teoriji spojilo s praksom na terenu i na taj način zaokružila priča o važnosti stvaranja identiteta područja.

Drugoga dana u kulturno informativnom centru Gospić održano je predavanje Zakonska regulativa za registraciju pružanja ugostiteljskih usluga na OPG-u i prezentacija rada Razvojnog centra Ličko-senjske županije. Sudionici su potom obišli spomenuti Razvojni centar, primjere inovativnih lokalnih proizvoda i primjere marketinškog pozicioniranja na tržištu. Događanje je bilo spoj teorije i primjera iz prakse te je na taj način zaokružena priča o važnosti stvaranja identiteta područja.
Provedba projekta suradnje završiti će događanjima na području LAG-a Vinodol sredinom rujna.

error: Content is protected !!