REAGIRANJE Ča Kloštar, Smokovo, Šiljevica i Perhati nimaju pravo na komadić mora?

Zač ne rečete da je na potezu od tih 400 metri (od Rive do Perčina) stalno naseljeno samo 5 kuća, pita predsjednik MO Jadranovo Manolito Matetić u reagiranju

Mjesni odbor Jadranovo reagirao je na objavu grupe građana bez imena i prezimena. U nastavku prenosimo regiranje predsjednika MO Jadranovo…

„Ko predsjednik MO Jadranovo moran reagirat ispred ostalih građana Svetog Jakova ki su nas zibrali pred 6 miseci na izborimi i ki mole da reagiran. I da valje pojasnimo: Sveti Jakov po popisu ima 1.200 mještana sa biračkim pravom, a realno nas živi 600. Ki ne veruje, neka side s manun va kombi pa gremo brojit! Na izbore izlazi 500 ljudi (skoro 90 posto) i dok je ovog MO, prioiritet imaju ljudi ki žive 365 dani va Sv.Jakovu!!!

Još jedna stvar prije osvrta na zbor građana: ko ča san istakal već 50 puta da san ponosan ča san Jakovar, a va ovimi trenucimi me jako sram. A zač? Zato ča smo i ko nacija poznati da si se znamo i si smo inžinjeri, arhitekti, ekolozi, meteorolozi. Uglavnom, stručnjak do stručnjaka zi fotelje spred kompjutera ili 200, 300 ili 500 kilometri dalje od našeg malog mesta…

E sad homo na zbor građana: Ki je ovlastil grupu građana da iznose neistine? Zato Vam i neće niki od medija objavit reagiranje! Na zboru građana 21. prosinca 2018. je bilo 116 ljudi, od toga se izmijenjivalo za mikrofonom 10 istih ljudi! E sad dolazimo do glavnog problema: žitelji obalnog pojasa će morat shvatit da rivice, cesta i more nisu njihovi nego naši, ako isti vjeruju va institucije Republike Hrvatske! Da li postoji DPU Perčina? Da li postoje dozvole za radove? Da li je potpisan ugovor sa izvođačem radova? Na se ovo je odgovor DA! A dal su „neki“ trebali reagirat na vrime, to procijenite sami, jer za taj projekt su neki znali i više od leto dan. A to ča će se neki vezat za jarbol, neće van ni MO,  Grad Crikvenica, ni Lučka uprava dizat barke nego Lučka kapetanija aš je to pod njihovun ingerencijun. Ča će ti žitelji drugo leto povidat kad se budu selile barke od Rive do Nasipa va Perčin na novi ponton? Ča Kloštar, Smokovo, Šiljevica i Perhati nimaju pravo na komadić mora? Zač ne rečete da je na potezu od tih 400 metri (od Rive do Perčina) stalno naseljeno samo 5 kuća i da samo 3-4 barke svakodnevno isplovljavaju, tako da ne vidimo u čemu je problem stavit barku na suho 3-4 miseca ili ju privremeno preselit. Neki imaju 3-4 veza, a neki ne moru dobit ni jedan… Zato zbog naše dice, kih hvala Bogu ima va Sveton Jakovu, skupimo glave i gremo uz određene izmjene podržat projekt!

Na 7 ur večer ćemo va Domu kulture održat još jedan zbor građana na tu temu da nan se ljudi okolo ne smiju. Moran naglasit da ima i oponenti za uređenje uvale Grabrova, izgradnje parkinga i još par investicija ke bi naše malo mesto unaprijedile! Ako se neki osjeća uvrijeđen, povrijeđen, ja se ko predsjednik MO ispričavan, ali to su argumenti i činjenice. I ne zaboravite da je ovaj isti MO zaustavil reciklažno dvorište, zaustavil nelegalnog investitora va Vodnu i puno drugih stvari, s kimi ne izlazimo va javnost, stoji u pismu koje potpisuje predsjednik MO Jadranovo Manolito Matetić.

error: Content is protected !!