Školarci obilježili rođendan Ljube Pavešića online

Čakavskoga pjesnika i novinara sjetili su se učenici područnih škola Krasica, Kukuljanovo i Škrljevo

U područnim školama Krasica, Kukuljanovo i Škrljevo priredbama putem Zoom aplikacije je obilježen rođendan čakavskoga pjesnika i novinara, Škrljevčana Ljuba Pavešića, čakavskoga pjesnika i novinara. U programu su sudjelovali učenici trećeg i četvrtog razreda.

Učenici su govorili o Pavešićevu životu, recitirali pjesme “Pupica” i “Pumpajte-pušćajte”, kao i stihove Praputnjarke Branke Vidas Golubice “Bura” i “More”. Ovo je bila prilika da učenici pročitaju i čakavske stihove koje su sami napisali. Cijelo je događanje završeno pjesmom. Zapjevalo se jednu od niza uglazbljenih Pavešićevih pjesama – “Trsački prošijani”. I tako se, pandemiji usprkos, održali tradicija i posvetio dan Pavešićevoj ostavštini i čakavštini.