Sonja Polonijo: Situacija je kritična, ljudi odlaze iz grada

Sonja Polonijo: Situacija je kritična, ljudi odlaze iz grada

Sonja Polonijo

Vijećnica Polonijo traži sjednicu o poražavajućem demografskom trendu upozoravajući da u Županiji samo četiri grada imaju lošiju demografsku situaciju od Crikvenice…

CRIKVENICA Nezavisna crikvenička gradska vijećnica Sonja Polonijo predložila je tematsku sjednicu gradskog vijeća o poražavajućim demografskim trendovima u Crikvenici. Na sjednici bi se odredili prvi elementi strategije i akcijskog plana za poboljšanje situacije, predlaže vijećnica Polonijo.

„Situacija je kritična, ma koliko mi šutjeli o tome, prelazi uobičajene razmjere političkog djelovanja i zahtijeva konstruktivnu suradnju svih dionika u vijeću i izvršnoj vlasti. Gdje je grad Crikvenica danas? Na to pitanje najtočnije odgovaraju podaci Državnog zavoda za statistiku, a oni su jako loši. Prirodni prirast stanovnika pokazuje koliko je više rođenih u odnosu na broj umrlih u nekoj sredini. Grad Crikvenica lošiji je od prosjeka Primorsko-goranske županije i od prosjeka države. Gledamo li po pojedinim godinama od 2013. do 2017. godine, svake godine umre oko 100 ljudi više, nego što ih se rodi. U Županiji su samo četiri grada lošija od nas: Delnice, Novi Vinodolski, Čabar i Vrbovsko“ upozorava Polonijo.

Odnos doseljenih i odseljenih u inozemstvo na svakih 1000 stanovnika pokazuje da su ljudi u razdoblju 2013 -2017. daleko više iseljavali iz Crikvenice, nego prosječno iz Županije i države. Po ovome pokazatelju najlošiji smo u Primorsko-goranskoj županiji, lošiji čak i od gradova u Gorskom kotaru. Udio stalno nastanjenih kuća i stanova u posljednjih je 15 godina pao sa 60 posto na današnjih 40 posto, a isto toliko je narastao broj stambenih jedinica namijenjenih iznajmljivanju (apartmanizacija). Mladi ljudi s djecom odlaze, a stari ostaju. Broj prvašića u posljednje se dvije godine smanjio gotovo za trećinu, pa ih je tako u školskoj godini 2016/17. bilo 96, a 2018/19. samo 66. Gotovo polovica stanovništva starije je životne dobi.

Stvarnost pokazuje da možemo ulagati, graditi i uređivati trgove, dvorane, boćališta, škole – ali nećemo imati za koga ukoliko grad ne počne aktivno privlačiti postojeće stanovnike da ostanu i privlačiti nove ljude da se dosele. Zašto iz naših mjesta odlaze pošte i banke? Zato jer odlaze ljudi. Reklo bi se da daleko više treba ulagati u ljude i gospodarstvo, a manje u beton i cigle.

error: Content is protected !!