Traže se slogan i logo Crikveničko-vinodolske rivijere

Turističke zajednice Crikvenice, Novog i Vinodolske općine traže i vizualni identitet

CRIKVENICA Turističke zajednice gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog te Vinodolske općine pozivaju krativne autore i kreativne timove da se prijave na natječaj za izradu idejnog rješenja slogana i/ili logotipa i vizualnog identiteta Crikveničko-vinodolske rivijere. Rok za primanje natječajnih radova je 26. studeni.
Obrasci za natječaj se nalaze na web stranici Turističke zajednice Grada Crikvenice na slijedećoj poveznici https://www.rivieracrikvenica.com/riviera/natjecaj-izrada-logotipa