U akciji Sigurna plovidba u Senju pregledano 38 plovila, 6 u prekršaju

Najčešći prekršaj u akciji provedenoj na cijelom Jadranu je glisiranje u pojasu od 300 metara od obale

SENJ Gotovo 400 pregleda provedeno je u 8 lučkih kapetanija (Pula, Rijeka, Senj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Dubrovnik) po cijelom Jadranu u sklopu središnje godišnje akcije pojačanog nadzora sigurnosti plovidbe “Sigurna plovidba 2020”. U sklopu Akcije obavljeno je 397 pregleda različitih kategorija plovila, pri čemu je utvrđeno 120 prekršaja. Naplaćeno je više od 200 tisuća kuna kazni dok se za manjkavosti brodske opreme dijelilo opomene. Na području Lučke kapetanije Senj pregledano je 38 plovila, zabilježeno 6 prekršaja te naplaćeno 4 tisuće kuna kazni.

Iako je godinu obilježila pandemija koronavirusa, zbog koje je na početku turističke sezone bilježen smanjen pomorski promet, danas je ta brojka dosegla gotovo 70 uobičajenog pomorskog prometa. Stoga, jedna od osnovnih zadaća današnje akcije je djelovati edukativno i preventivno kako bi upozorili sve sudionike u pomorskom prometu na upozorili na opasnosti koje proizlaze iz neodgovornog ponašanja na moru.

Akcija je koordinirana sa Službom za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS) koja je signalizirala pojačani promet plovila, prekršaje u plovidbi, (ne)identificirane pomorske objekte, a naročito glisiranje na manje od 300 metara od obale. Kao najčešći, ujedno i najopasniji prekršaj na moru, utvrđeno je upravo glisiranje u nedozvoljenom pojasu. Drugi najčešći prekršaj je nepotpuna dokumentacija vlasnika plovila, dok se još uvijek u manjem broju bilježe prekršaji i propusti u vidu prekrcanosti plovila, manjkavosti brodske opreme ili nepoznavanje osnovnih propisa i normi u plovidbi morem.