U Bribiru se u nedjelju glasuje u Domu kulture

Dosad su Bribirci glasovali u zgradi Vinodolske općine

BRIBIR U nedjelju će birači širom Hrvatske izaći na predsjedničke izbore. Tako i glasači u Bribiru, gdje je promijenjena lokacija biračkog mjesta. Dosad se glasovalo u zgradi Vinodolske općine, a u nedjelju će se glasovati u Domu kulture u Bribiru. U domu će se smjestiti dva biračka mjesta koja će pokriti područje Bribira. Na biračkom mjestu broj 1 glasovat će birači s prebivalištem: Bazak, Bribir, Dragaljin, Gradac, Kičeri, Lišnjakova Draga, Lukovo, Maševo, Poduljin, Ravno, Stankov Laz, Sveti Mikula, Sveti Vid i Ugrini. Na biračkom mjestu broj 2 glasovat će birači s prebivalištem: Jargovo, Kosavin, Kričina, Podgori, Podskoči, Podugrinac i Štale.
Na području Vinodolske općine još su tri glasačka mjesta. U Driveniku, Grižanama i Bribiru. Sva teri biračka mjesta smještena su u lokalnim domovima.