U obnovu dvoraca, kaštela i crkvi u Kraljevici 18 milijuna kuna

Od ministarstava stiže pola milijuna kuna za obnovu kaštela Zrinski i crkve sv. Nikole. Više od 14 milijuna ulaže se u dvorac Frankopana, a stići će i više od tri milijuna za kaštel Zrinski

KRALJEVICA Gradonačelnik Kraljevice Dalibor Čandrlić ponudio je dobre vijesti vezane uz obnovu kulturno-povijesnih objekata u Kraljevici.

S Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Grad Kraljevica je potpisao ugovor o dodjeli 300 tisuća kuna za obnovu krova crkve Svetog Nikole. Ministarstvo kulture odobrilo je potpisivanjem ugovora 200 tisuća kuna za konzervatorski elaborat Starog Grada Zrinski s crkvom Svetog Nikole, što je prvi korak ka uređenju kompleksa.

Dobiven je pozitivan odgovor SAFU-a za projekt “Obnova kaštela Zrinski”. Projekt je vrijedan 3,4 milijuna kuna od čega gotovo 2,8 milijuna kuna stiže iz bespovratnih EU fondova.

Živo je u dvorcu i oko dvorca Frankopan. Ulaže se 9,7 milijuna kuna u okoliš. Tome treba dodati i ulaganje od 900 tisuća kuna u uređenje interpretacijskog centra u dvorcu Frankopan. Jučer su otvorene ponude za odabir izvođača koji će urediti atrij dvorca Frankopan. Radi se o ulaganju od gotovo 3,4 milijuna kuna. U tijeku je pregled dokumentacije.

Nekoliko je vrijednih projekata koji ne spadaju pod obnovu baštine, no ne zaostaju važnošću i atraktivnošću. Dobiveno je “zeleno svjetlo” za EU potporu u iznosu od 981 tisuće kuna za projekt uređenja edukativno ribarske staze u Nerizu. Uskoro se potpisuje ugovor, raspisuje nabava i nakon toga počinju radovi. Otvorene su ponude i za izvođenje radova za POS-ove zgrade u Šmriki. Slijedi pregled dokumentacije. Proširuje se groblje u Kraljevici, uređuje Ulica Podbanj 2 te park i plaža na rtu Lipica.