U OKU KAMERE Čekaonica za bus u Bakarcu

Čekanje autobusa u smjeru Kraljevice po buri i kiši postaje prošlost.

BAKARAC Autobusna postaja u Bakarcu dobila je natkrivenu čekaonicu. Čekanje autobusa u smjeru Kraljevice po buri i kiši postaje prošlost. Nedavno je postavljena autobusna čekaonica Podbanj. Obnovljena je i autobusna čekaonica na Ožlaku. Sanirano je krovište te je kompletno oličena tako da je i ta autobusna čekaonica poprimila novo ruho.