Voda i kanalizacija sve bliže Svetom Jurju

Dokumentacija mora biti gotova do listopada kako bi se projekt vrijedan 43 milijuna kuna kandidirao za europska sredstva

SVETI JURAJ Prezentirana je projektno-tehnička dokumentacije za izgradnju vodno – komunalne infrastrukture na području naselja Sveti Juraj. Vrijednost projekta iznosi 1,8 milijuna kuna. Izrađivač projektne dokumentacije je zajednica ponuditelja koju čine: Via Factum, Hidroprojekt – ing, Dippold & Gerold Hidroprojekt 91, Teh Projekt Kemo i Geoprojekt. Projekt obuhvaća dokumentaciju za kolektore odvodnje i građevine sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja naselja Sveti Juraj s djelovima naselja: Guslice, Južno naselje, Kalić, Novo naselje, Otinja, Varoš, Planikovac, Spasovac, Turine, Zakosa, Grabova i Hrmotine, te vodoopskrbnih cjevovoda, kao i dokumentaciju podmorskog spusta i vodospreme.
“U Senju je još 2006. godine odvodnja oborinskih voda, kanalizacija rješena. Znamo da smo u mandatu, dijelom mom, a dijelom mog prethodnika, riješili također i naselje Trbušnjak. U ovom trenutku izvode se radovi još iz 2019. godine i u Ulici Damira Tomljanovića Gavrana i četiri spoja ulica: Ivana Lenkovića, Nikole Jurišića, Kozjak i Petra Kružića. Ovo je upravo ishodovanje dozvola i projektne dokumentacije od idejnog i glavnog projekta za kompletno naselje Sveti Juraj”, rekao je gradonačelnik Rukavina.

Dodao je senjski gradonačelnik kako je obuhvat projekta jako širok, da projektnu dokumentaciju rade od početka mandata, gotovo tri godine.
“Znamo da Sveti Juraj nema kanalizaciju, da veći dio Sv. Jurja nema vodu, da oborinska voda nije riješena i sve to je trebalo kroz ovaj projekt razriješiti. Ono što je meni ključno i bitno je da najkasnije do listopada projekt bude završen, da ishodujemo dozvole i onda ga kandidiramo prema fazama Hrvatskim vodama, odnosno prema Europskim fondovima uz minimalno sufinanciranje našeg trgovačkog društva Vodovod i odvodnja, odnosno kao kapitalnu donaciju Grada Senja. Projekt je vrijedan preko 43 milijuna kuna u šest faza i radovi bi trajali duže od tri godine. Meni je jako bitno da taj projekt kandidiramo u ovom mandatu, a izvođenje radova i završetak radova kroz svih šest faza u sljedećem mandatu neki novi gradonačelnik ili možda stari gradonačelnik završi”, istaknuo je gradonačelnik Rukavina.

Projekt će rješiti infrastrukturu pod kojom se u ovom slučaju smatra odvodnja sanitarnih otpadnih voda i vodoopskrba naselja Sveti Juraj. Kod odvodnje je predviđen i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s distribucijom pročišćene vode u podmorje podmorskim ispustom. Na taj način će se zaštititi glavni resurs naselja, a to je turizam. Znači, zadržat će se čisto more, svjež zrak, dobra okolina, dobar prostor za razvijanje turizma”, rekao je glavni projektant na projektu infrastrukture naselja Sveti Juraj Zvonko Varga.

error: Content is protected !!