Za kulturne i udruge civilnog društva Bakar izdvojio 540 tisuća kuna

Na vrhu ljestvice Udruga umirovljenika (80.000 kn), Gradska straža Bakar (50.000 kn) i KUU sklad 44.300 kuna

BAKAR Temeljem javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i razvoju civilnog društva za 2021. godinu, Grad Bakar dodijelit će udrugama gotovo 540 tisuća kuna za njihove projekte i programe.
Niz je programa: Rad s djecom i mladima, Očuvanje čakavštine i tradicionalnih običaja, Poticanje domaće i međunarodne suradnje kulturno-umjetničkih udruga, Obilježavanje dana mjesta te državnih i vjerskih praznika, Poticanje kulturnog amaterizma, Očuvanje karnevalskih običaja, Unapređenje kvalitete žviota osoba starije dobi, Očuvanje tradicionalnih običaja, Promocija etno baštine i povijesne postrojbe Grada Bakra, Očuvanje sjećanja na NOB i Domovinski rat, Održavanje lovačkih objekata i prihrana divljači. Pojedine udruge dobile su sredstva kroz više programa.

 • Udruga umirovljenika Grada Bakar 80.000 kuna
 • Gradska straža Bakar 50.000
 • KUU sklad 44.300 kuna
 • Mješoviti pjevački zbor Sloga 35.000
 • La Bamba 28.100
 • KČS bakarskog kraja 25.000
 • Praputnjak – kulturni krajolik 25.000
 • Društvo Naša djeca Bakar 23.400
 • UHBDR Bakar 22.000
 • LD Kamenjarka 20.000
 • LD Srndać 20.000
 • LD Tuhobić 20.000
 • Čočman express 16.000
 • Ženska klapa Hreljin 16.000
 • Praputnjarski slavići 15.000
 • Škrljevske maškari 11.300
 • KUD Primorka 11.000
 • Bakarska žena 10.000
 • KUD Žažara 10.000
 • USPDR Ajkula 10.000
 • Udruga tragom hrvatske baštine 10.000
 • klapa Škrljevo 20.000
 • KUU sklad 5.700
 • klapa Reful 5.000
 • Škrljevska žena 3.390
 • Udruga Euterpa 2.500
error: Content is protected !!