Zdravstveni turizam put u cjelogodišnji turizam u Crikvenici

Od zdravstvenog turizma Crikvenica i lokalna zajednica mogu imati niz benefita, a bitno je da razvoj zdravstvenog turizma neće imati negativne posljedice na grad niti na lokalno stanovništvo

CRIKVENICA Nezavisna lista Sonje Polonijo osvrnula se na zdravstveni turizam, veliki potencijal Crikvenice koji po Vlasti Matejčić i Katarini Šegoti nije dovoljno iskorišten.

Jeste li znali da je crikvenički turizam krenuo baš na taj način, a da je glavna sezona bila u periodu jesen-proljeće? Prvi crikvenički hotel bila je Skomeržina “Nadvojvotkinja Klotilda” (današnja zgrada Lučke kapetanije i Eko-Murvice), onda “Nadvojvoda Josip” odnosno “Therapia” 1895. , a još 1894. izgrađeno je i kupalište.

Počelo je od zdravlja. Lijekova puno bilo nije, pa se iz prirode uzimalo i koristilo sve što povoljno djeluje na zdravlje. Vrlo brzo se došlo do saznanja da su zime u Hrvatskom primorju znatno blaže, strujanja zraka drugačija, da je zrak bogat morskim aerosolom i da naš kraj ima obilje sunčanih dana. Takva povoljna klima pogodovala je liječenju mnogih bolesti, posebice dišnog, mišićnog i koštanog sustava. Crikvenica ima dokazano najbolju mikroklimu na sjevernom Jadranu, o čemu postoji opsežna dokumentacija kod motriteljice DHMZ-a Anđelke Radil koja svakodnevno očitava podatke meteopostaje kod crikveničkog plivališta.

Crikvenička klima već je tada prepoznata kao izvanredna! Stoga u meteorološku opremu i njeno održavanje, kao i promociju crikveničke mikroklime treba ulagati daleko više nego do sada. I vratit će nam se daleko više nego sada!

To su ujedno bili i počeci razvoja turizma u Crikvenici. Obilježja današnjice su brzi ritam života, svakodnevni radni stres, obitavanje u ozračju koje je narušeno čovjekovim trkom za materijalnim dobrima i vlastitim probitkom, loša, neredovita i neuravnotežena prehrana, udisanje nečistog zraka i život u zagađenom okolišu te niz drugih loših navika. Iz toga razloga treba danas zdravstveni turizam usmjeriti upravo u liječenje svih onih bolesti koje su uzrokovane takvim načinom života.

Vlasta Matejčić

U tom se području, osim Thalassotherapije, ističe još nekoliko ustanova i ordinacija poput Terme Selce – istaknute i cijenjene u području sportske rehabilitacije, Poliklinika Katunar koja pruža zdravstvene usluge turistima i u specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti, kao i više privatnih stomatoloških ordinacija koje svojom kvalitetom i povoljnim cijenama privlače pacijente iz mnogih zemalja Zapadne Europe. Zašto gostima ne ponuditi i pomoć pri mršavljenju, prestanku pušenja, ispravljanju estetskih nedostataka?

Kako Grad Crikvenica može pomoći?
Zadatak grada je stvoriti pozitivno okruženje za djelovanje svih institucija i partnera koji su dio segmenta zdravstvenog turizma. Upravo ta suradnja i komunikacija između svih dionika nešto je što želimo aktivno poticati kroz sinergijsko djelovanje, razmjenu ideja, usklađivanje međusobnih planova razvoja, identifikaciju prednosti i nedostataka te zajedničko povezivanje u svrhu jačanja ponude i stvaranja brenda destinacije zdravstvenog turizma. To je nešto na čemu ćemo inzistirati.
Poduprijet ćemo i podržavati programe kojima se osmišljavaju i grade infrastrukturni objekti s krajnjom namjenom razvoja zdravstvenog turizma. Predlažemo smanjivanje ili oslobađanje od gradskih nameta projekte koji razvijaju i/ili upotpunjuju ovu uslužnu djelatnost. Dodatni poticaj ostvarit ćemo sufinanciranjem stručnih edukacija u području zdravstvenog turizma, stvaranjem preduvjeta za njegov razvoj kroz prilagođavanje okruženja, odnosno destinacije, izgradnjom novih šetnica, biciklističkih staza, uređenjem mediteranskog parka, odnosno područja aromaterapije mediteranskim biljem (lavanda, ružmarin, lovor, kadulja), izgradnjom rekreacijskog parka “Dnevni boravak na otvorenom”…

Katarina Šegota

Osmišljavanje takvog okoliša, okruženja i ozračja zasigurno ima smisla ne samo u razvoju zdravstvenog turizma nego i u razvoju turizma “treće životne dobi”, u razvoju sportskog turizma u kojem su itekako bitni prehrana i održanje tjelesne aktivnosti. Upornost, uvažavanje struke i uključivanje svih sudionika u procesu će nas voditi ka cilju stvaranja prepoznatljive destinacije zdravstvenog turizma.

Grad Crikvenica treba biti iskren partner svima onima koji imaju viziju, ideju i volju razvijati bilo koji oblik turizma, kao i razvijati nove inovativne turističke proizvode posebno u domeni zdravstvenog turizma, jer je to onaj turistički segment koji ne ovisi direktno o suncu i moru te nije koncentriran na udarne ljetne mjesece kada se opterećenost grada i njenih resursa nalazi na granici izdrživosti, nego upravo potiče turizam u periodu van sezone. Također, ne počiva na principima masovnosti, nego kvaliteti proizvoda, odnosno zdravstvene institucije i njenih stručnjaka, te se naslanja na posebnost okruženja i mikroklimatske uvjete. To je uistinu oblik turizma od kojeg grad i lokalna zajednica mogu imati niz benefita, te razvoj zdravstvenog turizma neće imati negativne posljedice na grad niti na lokalno stanovništvo. Naš zadatak će biti da konstantno radimo na povezivanju i poticanju razvoja u svim segmentima pa tako i u razvoju zdravstvenog turizma!

Samo zajedno možemo odgovorno i kvalitetno razvijati zdravstveni turizam u Crikvenici!

error: Content is protected !!