Zgarište poprima obrise Kuće senjskih književnika

Po obnovi, Kuća će imati četiri kata sa 640 metara kvadrata

SENJ U tijeku je rekonstrukcija opožarene zgrade u centru Senja, buduće Kuće senjskih književnika. Radi se o nastavku radova započetih prošle godine, koje je uz Grad Senj financiralo Ministarstvo kulture s milijun kuna. Izvođač radova je tvrtka Fidal d.o.o. iz Rijeke. Rješenjem Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture građevina je uvrštena u sklop Palače Vukasović kao vrijedan spomenički dio kulturno povijesne cjeline grada Senja. Zgrada ima svojstvo kulturnog dobra i upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara.
U 2020. godini u rekonstrukciju je uloženo 1,35 milijuna kuna. Kuća senjskih književnika, nakon završetka svih faza obnove, rasprostirat će se na četiri kata sa 640 metara četvornih.

FOTO Zoran Pika Hapčo