FOTO Zaobilaznica Novog ide tunelom Zagori i vijaduktom nad Novljanskim poljem

Tunel će biti dug 800 metara, a vijadukt Ričina kilometar

NOVI VINODOLSKI Novljani su se mogli pobliže upoznati s gradnjom zaobilaznice Novog Vinodolskog. U gradskoj vijećnici održano je izlaganje u sklopu javne rasprave o Studiji o utjecaju na okoliš buduće dionice autoceste čvor Selce – čvor Novi Vinodolski otvorene do 26. studenog. Do tog datuma mogu se uputiti primjedbe na idejno rješenje zaobilaznice duge sedam i pol kilometara koja bi se trebala početi graditi sljedeće godine.

Zaobilaznica Novog dio je buduće autoceste Križišće – Žuta Lokva duge 54 kilometra. Zasad će se graditi dvije trake, a kad se jednog dana krene graditi autocesta za Žutu Lokvu, zaobilaznica će dobiti pun profil autoceste.

Na izlaganju se podsjetilo da je autocesta Križišće – Žuta Lokva bila u planu gradnje u jeku izgradnje autocesta u Hrvatskoj. U međuvremenu je ideja zamrla, no unazad dvije godine pokrenula se inicijativa da se ipak krene u realizaciju projekta prvom fazom, a to je zaobilaznica Novog Vinodolskog.

Istaknuto je kako Novi zaista treba zaobilaznicu. Cijeli promet prolazi između obale i samog grada. Pokušalo se rotorom i semaforima, no nisu se uspjela riješiti zagušenja. Što je i logično, obzirom na prosječan dnevni promet od 7.700 vozila kroz godinu i čak 14.200 vozila koja dnevno prolaze Novim Vinodolskim tijekom ljeta.

Zaobilaznica će se odvajati od Jadranske magistrale kod skretanje za Bribir. Radi se o čvoru Crikvenica-Selce. Slijedi tunel Zagori dug 800 metara, dolazi se na Novljansko polje gdje će se graditi vijadukt Ričina nešto duži od kilometra. Iznad Povila se zaobilaznica vraća na Jadransku magistralu. Zaobilaznica će imati po dva podvožnjaka i nadvožnjaka. Predviđena brzina je 120 kilometara na sat, a u tunelu Zagori vrijedit će ograničenje od 100 kilometara na sat. Naravno, brzine će biti manje dok se ne izgradi pun profil. Paralelno s gradnjom punog profila autoceste, izgradit će se i treći čvor – Pavlomir.

error: Content is protected !!