Grad Kraljevica priprema mjere koje će olakšati život građanima i poduzetnicima

Predviđa se oslobađanje plaćanja vrtića, komunalne naknade, prostora i terasa…

KRALJEVICA Kako bi se ublažili problemi građana i poduzetnika izazvani pandemijom korone, Grad Kraljevica razmatra mjere koje bi trebale olakšati svakodnevicu. Nije se željelo brzati, ističe gradonačelnik Kraljevice Dalibor Čandrlić i objašnjava zašto.

“Nalazimo se u vremenu koje od svih nas traži razumijevanje, odgovornost, ozbiljnost, disciplinu i poštivanje svih donesenih mjera, uputa i odluka od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, stavljajući zdravlje svih nas na prvo mjesto. U ovim trenucima, kada nitko na svijetu ne zna koliko će potrajati ovakvo stanje, vrlo je teško dugoročno planirati i sagledati posljedice i učinke pandemije, pa samim time i definirati mjere na najučinkovitiji način.

Upravo iz razloga planiranja, nismo htjeli donositi ubrzane i ishitrene odluke, već problematici nastojimo pristupiti sustavno i detaljno što nam je i u fokusu ovih dana, a kako bi donesene odluke bile što bolje i učinkovitije. Trenutačno analiziramo financijske učinke koje će navedene odluke polučiti, prolazimo proračun stavku po stavku i sigurno je jedno, a to je da ćemo sve osim neophodnih i nužnih troškova minimalizirati, ili obustaviti. Ovog časa mijenjaju se prioriteti, i potrebe i tako ćemo se i ponašati” objašnjava gradonačelnik Kraljevice.

Već sada je jasno u kojem će pravcu mjere ići.

“Neke od mjera su oslobođenje plaćanja komunalne naknade za poduzetnike pogođene mjerama, oslobođenje plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu grada, oslobođenje plaćanja zakupa javnih površina. Postupci prisilne naplate stavljaju se u mirovanje, zatezna kamata na dugovanja se neće obračunavati, za vrijeme prestanka rada dječjeg vrtića Orepčići korisnici će od 1. travnja biti oslobođeni participacije plaćanja cijene vrtića. Razmatra se smanjenje plaća djelatnicima u gradskoj upravi i javnim ustanovama, pod pretpostavkom da trenutačna situacija potraje duže razdoblje i isključivo u okolnostima bitno otežane financijske situacije, uzimajući u obzir dosadašnji rad, privrženost, lojalnost, interes i egzistenciju zaposlenika”, ističe gradonačelnik Kraljevice i zaključuje.

“U novonastalim okolnostima, Grad funkcionira, žilavi smo i ne predajemo se. Projekte koje smo ugovorili, i koje provodimo ćemo završiti”.