Grad Senj preuzeo naplatu naknade za uređenje voda

Do 31. prosinca 2019. naknadu su naplaćivale Hrvatske vode

SENJ Od 1. siječnja 2020. godine Grad Senj je kao jedinica lokalne samouprave preuzeo od Hrvatskih voda naplatu naknade za uređenje voda. Od ove godine će se, umjesto Hrvatskim vodama, kao do sada, plaćati navedenu naknadu zajedno s komunalnom naknadom na istoj uplatnici Gradu Senju.
Ukoliko je već plaćena naknada za uređenje voda za 2020. godinu, moli se građane da dostave zahtjev za povrat sredstava Hrvatskim vodama (Đure Daničića 12). Za sve informacije vezano za pretplate i/ili opomene/ovrhe do 31. prosinca 2019. godine može se obratiti Hrvatskim vodama. Za sva dodatna pitanja može se obratiti Gradu Senju osobno u sobu broj 5, telefonom na broj 053/881-162 ili mail porukom na adresu: gradski.prihodi@senj.hr ili marina.martulas@senj.hr