Mali Senjani upisuju se u program predškole

Djecu rođenu od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine može se upisati u predškolu do 25. rujna

SENJ Dječji vrtić Travica Senj obavješćuje o upisu djece u kraći program predškole u koji se upisuju djeca koja ne polaze vrtić, a školski su obveznici za 2021/22. godinu. Djecu rođenu u razdoblju od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine može se upisati u program predškole svakog radnog dana od 14. do 25. rujna 2020. godine.

Upise djece provodi Dječji vrtić Travica koji se nalazi na privremenoj lokaciji u OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića. Upisi se provode na daljinu. Ispunjene zahtjeve s pripadajućom dokumentacijom ( rodni list djeteta) potrebno je dostaviti putem maila Dječjeg vrtića vrtictravica@gmail.com ili poštom na adresu: Dječji vrtić Travica, M.C. Nehajeva 1, 53270 Senj. Potreban obrazac je na web stranici vrtića www.vrtic-travica.hr
Za sve eventualne nejasnoće, moguće se obratiti na broj 099 496 82 99.

error: Content is protected !!