Znate li koje su najvažnije investicije u Senju u 2020.?

Pavlinski trg, dječji vrtić, dom za starije, Kuća senjskih književnika, Ulica Damira Tomljanovića Gavrana najvažnije su senjske investicije u 2020. godini

SENJ Grad Senj u 2020. godini planira završiti projekte započete u 2019. godini. Među njima svakako značajno mjesto ima završetak uređenja najuže gradske jezgre, Pavlinskog trga. Ukupna vrijednost investicije je 11,5 milijuna kuna s PDV-om, a posao uređenja obavlja tvrtka Sitolor d.o.o. iz Slavonskog Broda. Projektni zahvat obuhvaća novo kameno popločenje, uređenje pješačke površine s ugostiteljskim terasama i kontaktnog područja s okolnim ulicama, postavljanje rasvjetnih tijela, podzemno polaganje postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme. Trg, koji predstavlja središte javnog života u Senju, bit će popunjen i novom vegetacijom. Završetak radova planiran je prije početka turističke sezone.

Uređenje Pavlinskog trga

Adaptacija i dogradnja Dječjeg vrtića Travica također će biti završena ove godine. Projekt adaptacije obuhvaća sanaciju krovnog pokrova, sanaciju podova, stropova, sanitarnih čvorova i pročelja te kompletnu izmjenu rasvjetnih tijela. Projektom dogradnje postojeće zgrade senjskog vrtića povećat će se kapacitet za 32 djece. Prema projektu, nadogradit će se četiri nove prostorije, dvije za jaslice i dvije za vrtić, s pripadajućim popratnim sadržajima za ukupno 64 djece. Također će se izgraditi i opremiti popratne prostorije za zaposlene. Planira se zapošljavanje odgajatelja/ica, pomoćnog kuhinjskog radnika te spremačice. Ovim projektom Grad Senj doprinijet će unapređenju kvalitete života lokalnog stanovništva kroz poboljšanje usluge pedagoškog odgoja i obrazovanja na području grada, povećat će se kapacitet postojeće zgrade dječjeg vrtića te smanjiti nezaposlenost na području grada. Vrtić je trenutno izmješten u OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića, a povratak u ljepši vrtić te bolje uvjete rada i boravka u njemu očekuje se u lipnju 2020.

Kuća senjskih književnika

Dom za stare i nemoćne osobe investicija je itekako zanimljiva i značajna građanima Senja. Katastarska čestica na kojoj će se dom graditi sada je u čistom vlasništvu Grada Senja i u tijeku je priprema prijedloga projekta javno – privatnog partnerstva. U tijeku je rekonstrukcija dijela Palače Vukasović, zaštićenog kulturnog dobra, ruševne zgrade koja se nalazi neposredno uz Gradski muzej Senj. Za navedenu svrhu Ministarstvo kulture je u 2020. godini u okviru programskog područja “Investicijska potpore” Gradu Senju izdvojilo 1,5 milijuna kuna. Ukupna cijena potpune obnove, koja će potrajati nekoliko godina, iznosit će više od devet milijuna kuna. Projekt financiraju Ministarstvo kulture i Grad Senj. Zgrada će nakon obnove postati Kuća senjskih književnika. I u ovoj godini nastavit će se s uređenjem trga Cimiter ispred senjske katedrale, dovršetak kojega se očekuje u 2021. godini.

Ulica Damira Tomljanovića Gavrana

Uređuje se Ulica Damira Tomljanovića Gavrana

Rekonstruira se Gavranova ulica u Senju, koja osim uređenja kolničke konstrukcije, obuhvaća i izgradnju sanitarne i oborinske kanalizacije, vodovodne mreže, izgradnju nogostupa i javne rasvjete duž iste. Uz Gavranovu uređuju se i dijelovi priključnih ulica Ivana Lenkovića, Nikole Jurišića, Petra Kružića i ulice Kozjak. Radove u dijelu rekonstrukcije gornjeg ustroja kolnika same Ulice Damira Tomljanovića Gavrana sufinancira Županijska uprava za ceste Ličko – senjske županije, a u dijelu vodoopskrbe i fekalne kanalizacije Hrvatske vode.

error: Content is protected !!